Skip to content
coneix el
BioPreFab
coneix el
BioPreFab

BPF - BioPreFab

BPF BioPreFab

Tipologia

Flexible

Any

Ubicació

Superficie

Flexible

El sistema de prefabricació amb l’aïllament de fibra orgànica natural de Hemp (Cànem i Calç) busca rendibilitzar al màxim els estàndards ecològics alhora que assoleix una eficiència tècnica i molt més econòmica. La flexibilitat dels components s’adeqüen a qualsevol tipus de distribució o obra ja que els pre-fabriquem a mida segons cada projecte i amb una previsió de muntatge que ronda els 50 m² acabats (instal·lacions incloses) en 15 dies.

Tipologia

Flexible

Any

Ubicació

Superficie

Flexible
El sistema de prefabricació amb l’aïllament de fibra orgànica natural de Hemp (Cànem i Calç) busca rendibilitzar al màxim els estàndards ecològics alhora que assoleix una eficiència tècnica i molt més econòmica. La flexibilitat dels components s’adeqüen a qualsevol tipus de distribució o obra ja que els pre-fabriquem a mida segons cada projecte i amb una previsió de muntatge que ronda els 50 m² acabats (instal·lacions incloses) en 15 dies.