Skip to content

Avís Legal

Condicions d’ús de lababel.cat

L’usuari d’aquest lloc web ha de fer un ús adequat dels continguts publicats i dels serveis d’informació i comunicació prestats.
No es podran reproduir els continguts propis publicats, sense autorització escrita de La Babel Empordà S.L., i si així fos citar com a font el domini lababel.cat

Política de Privacitat

De conformitat amb el que disposa el Reglament General (UE) Sobre Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporciones a través de la pàgina web https: //lababel.cat/  siguin incloses en un fitxer de “CLIENTS WEB”:

Denominació social: La Babel Empordà S.L.
CIF : B42809806.
Domicili social: Camí dels Morts 4 Rupià, 17131 Girona, E-mail: info@lababel.cat
Activitat social: Promotora Habitatges

Tot això degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i respecte que Lababel garanteix que s’han aplicat les mesures de seguretat tant organitzatives com tècniques requerides pel RGPD. La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el Lloc Web, no sent aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres llocs web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel lloc web. Amb això manifest el meu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma segura mitjançant la protecció de les dades personals i garantint el dret a la privacitat de cada un dels usuaris del nostre lloc web.
QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS? Una petita aproximació és important, per això, has de saber que seria qualsevol informació relativa a una persona que ens facilita quan es subscriu al nostre lloc web, en el nostre cas correu electrònic. Addicionalment, quan visites el nostre lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics com l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet. PRINCIPIS PER AL TRACTAMENT de dades per tractar les teves dades personals, aplicaré segons el RGPD els següents principis: Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre vaig a requerir el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informaré prèviament amb absoluta transparència. Principi de minimització de dades: Només vaig a sol·licitar dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requereixo. Principi de limitació de l’termini de conservació: com més endavant podràs comprovar, les dades seran mantinguts durant no més temps de l’necessari per als fins de l’tractament, en funció a la finalitat. Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es
En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als que han estat recollides les dades ni molts menys cediré a un tercer aquestes dades.

2.2 MENORS D’EDAD
En el supòsit de ser major de catorze anys, podràs subscriure’t a https: lababel.cat/ sense necessitat de consentiment previ dels teus pares o tutors. Què passa en el cas que siguis menor de 14 anys? En aquest supòsit, serà condició obligatòria el consentiment dels teus pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personales
Advertencia: Si tens menys de catorze anys i no has obtingut el consentiment dels teus pares, no et pots subscriure a la web de manera que procedirem a denegar la teva sol·licitud en cas de tenir constància.

2.3 LEGITIMACION
Gracias a l’consentiment, podem tractar les teves dades. Com bé saps, pots retirar el teu consentiment en el moment que ho desitgis.

2.4 CATEGORIA DELS DATOS
Los dades demanades en cap moment són especialment protegides, sinó que es troben categoritzats com a dades identificatives.

2.5 TEMPS DE CONSERVACIÓ DELS DATOS
Conservaré teves dades durant el temps legalment establert o fins que demanis eliminar-los.

2.6 EXACTITUD I VERACITAT DELS DATOS
Obviamente ets l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que em facis arribar eximiéndome de qualsevol tipus de responsabilitat a l’respecte. Com a usuari, has garantir l’exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades havent d’aportar la informació completa i correcta en formulari de captació de dades.

3. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN
La Babel Empordà S.L. fins a la data compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica i resta de normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un ús correcte i tractament de les dades personals de l’usuari. A partir de maig de 2018, ens regim per la normativa que va entrar en aplicació, sent el Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea. Així mateix, La Babel Empordà S.L. informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l’USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment. En compliment del que derivat estableix la normativa, l’informem que les dades subministrades, així com aquelles dades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de La Babel Empordà S.L. i tractats per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en el formulari que subscrigui. A més, l’USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de La Babel Empordà S.L. En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’USUARI podrà exercir el seu dret d’oposició a el tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant en l’apartat “Exercici de Drets”

4. MESURES DE SEGURIDAD
La Babel Empordà S.L. l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o de l’medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu el RGPD. Així mateix, La Babel Empordà S.L. ha establert mesures addicionals en ordre per reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades. Igualment, tal com poden comprovar, el lloc web disposa de certificat SSL per la qual cosa es garanteix la seguretat de les seves dades.

5. EXERCICI DE DRETS
Aquellas persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través d’https://lababel.cat/, podran dirigir-se a titular de la mateixa per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés a les seves dades, rectificació o supressió , limitació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers. Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar, en virtut d’una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquests fins en lloc de ser esborrada. L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a La Babel Empordà S.L. amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l’adreça: info@lababel.cat

6. LINKS O ENLLAÇOS EXTERNOS
Como un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats pel lloc web. Per això https://lababel.cat/ no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a https://lababel.cat/, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

7. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
La Babel Empordà S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord al seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada a el menys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de La Babel Empordà S.L. després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

8. RESPONSABLE DEL FITXER, I ENCARREGATS DEL TRACTAMENT.
La responsable d’el fitxer de dades és Berta Cabré i Cercós. Com encarregats de tractament aliens a l’esmentat responsable: Berta Cabré i Cercós ha contractat els serveis de Hosting a Dinahosting S.L, amb domicili social a Salvades 41, baixo, 15705 Santiago de Compostel·la, CIF: B15805419. Es pot consultar la política de privacitat de l’esmentada companyia en el següent enllaç: https://dinahosting.com/legal/proteccion-datos

9. SERVEIS OFERTS PER TERCERS EN AQUESTA WEB
Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat, https://lababel.cat/ utilitza els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.
Hosting: Dinahosting S.L.
Plataforma web: WordPress.Org
El usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web a https://lababel.cat/ ( el “Hiperenllaç”). L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre https://lababel.cat/ i el propietari de la web o de la pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de https: //lababel.cat/ dels seus continguts o serveis. En tot cas, https://lababel.cat/ es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol Hiperenllaç a el Lloc Web.

10. NO DESITGES REBRE INFORMACIÓ DE NOSALTRES O VOLS REVOCAR EL VOSTRE CONSENTIMENT?
De conformitat amb el que disposa la Llei 34/20023, de 11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic pots oposar-te a l’ús de la seva informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el teu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu).
Per a això, hauràs d’enviar un correu electrònic a l’adreça info@lababel.cat. Si has rebut publicitat per correu electrònic, també podràs oposar-te des d’aquest correu electrònic, punxant a l’enllaç inclòs en el mateix seguint les instruccions que et siguin facilitades.
Si us plau, tingueu en compte que els nostres sistemes poden requerir un lapse de temps que en cap cas superarà 48 hores perquè el teu oposició o revocació es facin efectives, entenent-se que durant aquest període de temps pots seguir rebent missatges.
En relació amb la gestió de les teves dades associats als perfils socials de La Babel Empordà S.L., l’exercici de el dret d’accés, dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
En relació amb els drets d’accés i rectificació, li recomanem que només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de La Babel Empordà S.L. l’usuari podrà accedir a les polítiques de privacitat de cada Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. La Babel Empordà S.L. anima els usuaris a familiaritzar-se amb les condicions d’ús de les diferents xarxes socials abans de començar a usar-les.
Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Twitter: https://twitter.com/privacy

11. SISTEMES DE CAPTURA DE DADES PERSONALS I LA SEVA FINALITAT
Formulari de subscripció: dins el web hi ha un formulari per activar la subscripció.
Galetes: Quan l’usuari es registra o navega en aquesta web, s’emmagatzemen “galetes”, L’usuari pot consultar en qualsevol moment la política de galetes per ampliar informació sobre l’ús de galetes i com desactivar-les.
Els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per https://lababel.cat

12. ACCEPTACIÓ, CONSENTIMENT I REVOCABILITAT
El Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de La Babel Empordà S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en l’avís legal . Com bé saps i li hem comunicat al llarg de les presents polítiques de privacitat, en qualsevol moment podrà revocar les seves dades, però sempre sense caràcter retroactiu.