Skip to content

Maià de

Montcal

Maià de
Montcal

Casa a Maià de Montcal

Casa a Maià de Montcal

Tipologia

Habitatge ecològic unifamiliar

Any

2020

Ubicació

Maià de Montcal – Girona

Superficie

235 m²
Dintre el nucli urbà del poble, en una parcel·la rectangular d’urbanització, i per una parella entrada a la jubilació, es buscava la màxima comoditat i facilitat en termes d’accessibilitat. Per això es va proposar una sola coberta a dues aigües que resolgués tant els interiors com els exteriors, amb l’entrada – garatge obert a carrer, un pati interior a nord que funciona com a microclima per baixar la temperatura a l’estiu, i la terrassa principal a les vistes posteriors.

Tipologia

Habitatge ecològic unifamiliar

Any

2020

Ubicació

Maià de Montcal – Girona

Superficie

235 m²

Dintre el nucli urbà del poble, en una parcel·la rectangular d’urbanització, i per una parella entrada a la jubilació, es buscava la màxima comoditat i facilitat en termes d’accessibilitat. Per això es va proposar una sola coberta a dues aigües que resolgués tant els interiors com els exteriors, amb l’entrada – garatge obert a carrer, un pati interior a nord que funciona com a microclima per baixar la temperatura a l’estiu, i la terrassa principal a les vistes posteriors.