Skip to content
El Prat de
Llobregat
El Prat de
Llobregat

El Prat de Llobregat

El Prat de Llobregat

Projecte de remodelació d’un espai situat entre blocs de pisos. Tot el projecte s’ha realitzat amb fusta de pi tractat a l’autoclau. S’ha construït una pèrgola amb coberta tipus ‘llibret’ que ens proporciona ombra i permet la lliure circulació d’aire, una tanca perimetral amb enllistonat i una jardinera de travesses de tren a diferents alçades.
Un estany ecològic proporciona frescor i el soroll de l’aigua harmonitza l’espai amb peixos vermells i lliris d’aigua.