Skip to content
casa a
Bellaterra
casa a
Bellaterra

Bellaterra

Bellaterra

Projecte de condicionament de l’espai exterior d’un habitatge unifamiliar de nova construcció. La tarima de fusta tropical de bankerai està muntada al mateix nivell que la tarima interior de la casa el que ens permet, quan sobren els grans finestrals, gaudir d’un únic espai interior/exterior.
Els pilars rodons de fusta de pi tractat a l’autoclau muntats verticalment i les travesses de tren ens serveixen per fer els talussos de la casa i les tarimes d’accés a l’habitatge.
Caseta de pi lasurat per a guardar les eines del jardí i l’hort.